Κανονικά μεν, με μειωμένη προσέλευση δε, επισκέπτονται οι πιστοί από Ελλάδα και εξωτερικό το Άγιον Όρος. Το γεγονός ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από τις ακτογραμμές ακόμη και σήμερα έχει προκαλέσει την ανησυχία κατοίκων στην περιοχή της Ουρανούπολης.

Όπως ανέφερε ο πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αθανάσιος Μαρτίνος, η πολιτική διοίκηση έχει στείλει ήδη επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για την έκδοση των διαμονητηρίων. Σύμφωνα με τον κ. Μαρτίνο η Ιερά Κοινότητα συνεδριάζει άμεσα για να λάβει αποφάσεις αφού καθημερινά μπαινοβγαίνουν στο Άγιο Όρος 1000 περίπου άτομα. «Τρεις χιλιάδες άνθρωποι είναι μέσα στην Αθωνική Πολιτεία οι χίλιοι εκ των οποίων μετακινούνται λόγω των εργασιών που εκτελούνται σε πολλά σημεία. Άλλωστε είναι σε εκτέλεση και το μεγάλο έργο οδοποιίας στις Καρυές», τόνισε ο διοικητής. Η κίνηση πάντως σύμφωνα με τον ίδιο, έχει περιοριστεί σημαντικά ενώ οι λίγοι πιστοί που προσέρχονται στις Μονές το είχαν από καιρό προγραμματίσει και είχαν εκδώσει διαμονητήρια. Οι περισσότερες Ιερές Μονές Άλλωστε είναι κλειστές στους επισκέπτες.

Τί λέει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε 

Αναλυτικά το ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 16 Μαρτίου για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020, αναφέρει τα εξής για Μονές και Άγιο Όρος:

«4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 16 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 872 9587 9588 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 872/16.03.2020 Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας».