Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο 5/18-3-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις Λαϊκές Αγορές τα εξής:

α) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα δύο (2) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β) Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

γ) Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.

δ) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών υποχρεούνται για τον συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

«Επειδή περιήλθαν σε γνώση μας διαμαρτυρίες κατοίκων για συνωστισμό στις λαϊκές αγορές κάνουμε έκκληση να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και να συμμορφωνόμαστε στις υποδείξεις των επιστημόνων. Οι ευπαθείς ομάδες να μένουν σπίτι και να απευθύνονται στην υπηρεσία του Δήμου, που έχει ενεργοποιηθεί για να τους βοηθήσει» ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.