Ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε πριν από λίγο στο διάγγελμά του πως η Ελλάδα οδηγείτε σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο, Δευτέρα (23/3) στις 06:00 και μετά.

Η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους το gov.gr συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, σε μία σελίδα.

Οι πολίτες θα μπορούν από το σπίτι τους να προχωρήσουν σε ενέργειες, για τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτικό να προσέλθουν στα ΚΕΠ.

Οι διαδικασίες πρόσβασης των πολιτών στο gov.gr, καθώς και της έκδοσης των πιστοποιητικών ρυθμίζονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 της νέα Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Συμπλήρωση εξουσιοδότησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στο gov.gr | Οδηγίες τα έγγραφα που θα εκδίδονται θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα.

Αυτά τα έγγραφα θα γίνονται δεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου.

Ακολουθούν οδηγίες συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης, οι οποίες έχουν την ίδια διαδικασία:

 • Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγουμε την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα».
 • Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγουμε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση».
 • Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγουμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» ή «Έκδοση εξουσιοδότησης».
 • Επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία».
 • Στην καρτέλα «Δηλώσεις» επιλέγουμε «Ξεκινήστε εδώ».
 • Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δημιουργία νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
 • Επιλέγουμε ανάμεσα σε προδιατυπωμένες φόρμες εξουσιοδοτήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και σε ελεύθερο κείμενο και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζεται.
 • Επιλέγουμε «Σύνδεση» και μεταφερόμαστε στο παράθυρο αυθεντικοποίησης χρήστη του Taxisnet.
 • Εκεί καταχωρούμε το username και το password, ελέγχουμε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Έγκριση» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή».
 • Επιστρέφοντας αυτόματα στη σελίδα του gov.gr, θα μας ζητηθεί να επιβεβαιώσουμε αν είναι ορθά καταχωρημένα στο Taxisnet το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΦΜ μας και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση».
 • Στην επόμενη καρτέλα καταχωρούμε τα στοιχεία που ζητούνται και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
 • Συμπληρώνουμε το κείμενο της εξουσιοδότησης (εφόσον έχουμε επιλέξει ελεύθερο κείμενο), καθώς και τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Επιλέγουμε «Συνέχεια».
 • Στην «Επισκόπηση εξουσιοδότησης» ελέγχουμε αν τα στοιχεία είναι σωστά και επιλέγουμε «Έκδοση».
 • Σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουμε στο κινητό που καταχωρήσαμε στο στάδιο 11 ένα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο «Κωδικός» και επιλέγουμε «Συνέχεια».
 • Στην αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζεται ένα πράσινο πλαίσιο το οποίο μας ενημερώνει ότι το έγγραφο εκδόθηκε, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του. Στη δεξιά στήλη επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσουμε το έγγραφο στον υπολογιστή μας, «Αποστολή e-mail» για να στείλουμε το έγγραφο στη δική μας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και «Αποστολή SMS» για να στείλουμε το έγγραφο στον δικό μας αριθμό τηλεφώνου. Αν θέλουμε να ακυρώσουμε το έγγραφο που συντάξαμε, επιλέγουμε «Ανάκληση».Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ