Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Πρωτο.: 16752 Φ.701.2 νέα σχετική προσωρινή διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και σε πλήρη εναρμόνιση με τις έκτακτες συνθήκες και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού (COVID-19), παρατείνεται για τις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις (οικονομικές δραστηριότητες), για τις οποίες επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας :

  • η ισχύς των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας που λήγουν μετά την 16.3.2020, αυτοδικαίως μέχρι 30.6.2020.
  • η υποχρέωση για εφοδιασμό με «Βιβλίο Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», που απορρέει μετά την 16.3.2020, μέχρι 30.6.2020.

   θεμαΟι φορείς των παραπάνω επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την πυροπροστασία (λήψη, τήρηση, συντήρηση και καλή λειτουργία των απαιτούμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας).

  Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί της Mechanicus με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της Πυρασφάλειας κτιρίων πάσης χρήσεως, είναι σε θέση να αναλάβουν την εκπόνηση της Μελέτης Πυροπροστασίας για την επιχείρηση – εγκατάσταση σας, με την παράλληλη οργάνωση και συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, καθώς και την καθοδήγηση για την εγκατάσταση των καταλληλότερων και αποδοτικότερων μέσων πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της επιχείρησής σας.

 Για τη Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 Λαπαβίτσας Αργύριος

 Πολιτικός Μηχανικός, MSc