Σε συντήρηση των αγροτικών οδών προχωρά η Δημοτική διοίκηση Κασσάνδρας.

Σήμερα διάνοιξε την αγροτική οδό στην περιοχή Καλάμι στο Κασσανδρινό.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των οδηγών στις αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα με τη διάνοιξη του δρόμου ,με την απομάκρυνση κλαδιών και ξερών χόρτων, ακολούθησε επίστρωση του με αδρανή υλικά.