Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τις εγγραφές νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κασσάνδρας εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Αναλυτικά αυτή αναφέρει:

«Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κασσάνδρειας θα ξεκινήσουν την 18/05/20 και θα ολοκληρωθούν την 29/05/20.


Τις αιτήσεις σας για την εγγραφές των νηπίων μπορείτε να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimpaidikoskass@gmail.com μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ευκρινώς σκαναρισμένα έτσι όπως αναγράφονται πάνω στην αίτηση.


Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία αποστολής της αίτησης κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2374022406 τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 10:00-13:00 προκειμένου να κανονιστεί ένα εξατομικευμένο ραντεβού.


Δικαίωμα αίτησης εγγραφής για το σχολ.έτος 2020-21 έχουν τα νήπια που κλείνουν τα 2,5 έτη σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (1 Σεπτεμβρίου 2020-31 Ιουλίου 2021).
Διευκρινήσεις δικαιολογητικών:


1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. 2. Φετινό Εκκαθαριστικό Σημείωμα (φορολογικού έτους 2019, εισοδήματα 2019) 3. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα εγκρίνονται.
Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα».