Ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Νέας Προποντίδας, μετά την αναστολή που είχε επιβληθεί με απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αποφυγή της διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στα σχολεία, όπου στεγάζονται τα ΚΔΑΠ, πραγματοποιήθηκε προληπτική απολύμανση σε όλους τους χώρους, καθώς και σχολαστική καθαριότητα.
Όλα τα ΚΔΑΠ θα καθαρίζονται και κατά τις ώρες λειτουργίας τους, ενώ έχουν εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα είδη απολύμανσης και ατομικής καθαριότητας.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει σχετική Εγκύκλιο με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου προσωπικού των ΚΔΑΠ της χώρας (και μέσω αυτών και των παιδιών) σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των ΚΔΑΠ.