Αναλυτικά:
”Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, μπορεί να αποτελεί για τους πολλούς μια συμβολική υπόμνηση της ανάγκης προστασίας του πλούτου που μας περιβάλλει.

Για τον Δήμο και τους Δημότες του Αριστοτέλη κάθε τέτοια επέτειος, αποτελεί μια ακόμα ημέρα
που μας ενώνει στο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, μια ακόμα μέρα, κατά την οποία επιτυγχάνουμε την ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου και διατηρούμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία του.

Χωρίς εκπτώσεις στην απαίτηση για τον μέγιστο περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Αλλά και με καθημερινό αγώνα επένδυσης στην οικουμενική ακτινοβολία του πλήθους των μοναδικών χαρακτηριστικών αυτού του τόπου.

Μας ενώνει η πίστη στα πλεονεκτήματα, που μπορούν να καταστήσουν τον τόπο μας πρωταγωνιστή της βιώσιμης ανάπτυξης και παράδειγμα πολύμορφης προόδου!

Μας ενώνει η αποφασιστικότητα να καθορίσουν το μέλλον μας, όχι οι ελάχιστοι που μόνο δυσφημούν τον τόπο, αλλά οι πολλοί που θαυμάζουν την Αριστοτελική γη και ατενίζουν τον κόσμο, με υπερηφάνεια για εκείνα τα πλεονεκτήματα που καθιστούν οικουμενικό προορισμό τον Δήμο Αριστοτέλη”.