Την υπηρεσία καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας αναθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Κασσάνδρας.
Ακολουθεί η πρόσκληση υποβολής προσφοράς η οποία απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Η προθεσμία υποβολής της αρχικής προσφοράς λήγει στις 08-07-2020.