Με τη βοήθεια εθελοντών καθαρίστηκαν οι ακτές της Σωζόπολης. Στόχος είναι να παραμείνουν στην καλύτερη καλύτερη κατάσταση για ένα καθαρό καλοκαίρι.
Αρκετά ήταν τα άτομα της εθελοντικής ομάδας που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και παρέδωσαν ένα  εξαιρετικό αποτέλεσμα.


Φωτογραφίες: Facebook