Μέχρι τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να λειτουργήσουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση Φούρκας στην Κασσάνδρα. Στην σκάλα της Φούρκας το φανάρι θα είναι παλλόμενο, δηλαδή το πορτοκαλί της επιβραδύνσεως που θα προειδοποιεί τους διερχόμενους να μειώσουν ταχύτητα για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Η διαδικασία εγκατάστασης της ρευματοδότησης έχει ολοκληρωθεί και αφού τις επόμενες μέρες κατατεθεί η αίτηση θα μπουν οι πυλώνες γύρω στις 20 Αυγούστου, όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος.