Μια απόφαση που αφορά το σχολικό έτος 2020-2021 είναι η αναστολή λειτουργίας για 4 σχολεία στη Χαλκιδική λόγω έλλειψης κτηρίων ή μαθητών που προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία που δεν θα είναι σε λειτουργία είναι το Ειδικό Δημοτικό σχολείου Παλαιοχωρίου, τα Δημοτικά Σχολεία Βάβδου, Ν.Ηράκλειας και Τενέδου,

Συνολικά, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία αναστέλλεται η λειτουργία για 56 δημοτικά σχολεία και 69 νηπιαγωγεία.