Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Τρίγλια, σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου από τις 23:00 έως τις 7:00 της επόμενης.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω χαμηλής στάθμης νερού στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης.