Ο Δήμος Πολυγύρου βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων, στηρίζοντας το έργο τους και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για να ανταμειφθούν οι κόποι τους.
Έτσι, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων ολοκληρώθηκαν οι δύο πιο βασικές ανάγκες, η φροντίδα των δρόμων πρόσβασης σε κάθε στάνη, η καθαριότητα και παροχή νερού σε όλα τα σημεία που υπάρχουν ποτίστρες και η δημιουργία αρκετών, μικρών, λιμνοδεξαμενών, ταμιευτήρων για να υπάρχουν απόθεμα νερού κατά την περίοδο της ξηρασίας.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του αντιδημάρχου ενότητας Ζερβοχωρίων, Χρήστος Κομπόγιαννος:
Ο Δήμος Πολυγύρου βρίσκεται πάντα κοντά στους κτηνοτρόφους και στηρίζει τον κλάδο και τον αγώνα που δίνουν κάθε μέρα όλο τον χρόνο, υπό δύσκολες συνθήκες και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν το παρόν στα κοπάδια τους, “γιορτή, καθημερινή” “βρέχει, χιονίζει” για την επιβίωση άγριων φυλών ζώων, ελεύθερης βόσκησης στις πλαγιές του Χολομώντα.
Με τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων ολοκληρώσαμε τις δυο πιο βασικές ανάγκες, την φροντίδα τον δρόμων πρόσβασης σε κάθε στάνη και την καθαριότητα και παροχή νερού σε όλα τα σημεία που υπάρχουν ποτίστρες, καθώς επίσης και την δημιουργία αρκετών, μικρών, λιμνοδεξαμενών, ταμιευτήρων για να υπάρχουν απόθεμα νερού κατά την περίοδο της ξηρασίας. Συνεχίζουμε…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.