Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξελίχθηκε η χθεσινή συζήτηση στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του THESSALONIKI HELEXPO FORUM με θέμα «Ρευστότητα,
χρηματοδοτικά εργαλεία και ΕΣΠΑ», στην οποία συμμετείχε ο Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ. Χαλκιδικής Απ.
Πάνας.
Στο ίδιο πάνελ, το οποίο συντόνιζε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Διαμαντίδης, συμμετείχε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαμουλάκης
Χάρης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και Πρόεδρος του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Αθανάσιος Σαββάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος, η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά
Χατζηπέτρου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Γεώργιος Χαντζηνικολάου.
Ο κ. Πάνας στην ομιλία του, τόνισε πως η χώρα έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
ταμείου ανάκαμψης σημαντικούς πόρους, όμως υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση ως προς την
αποτελεσματικότητα σημαντικών ενισχύσεων και παρεμβάσεων που έγιναν από την είσοδο της
χώρας στην Ε.Ε. Μάλιστα παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.Η απορροφητικότητα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 στη λήξη
του βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, λόγω δομικών αδυναμιών, κατακερματισμού των
έργων, γραφειοκρατικού και διαχειριστικού κόστους, ενώ η οικονομία δεν παρουσιάζει
ανταγωνιστικότητα και δε δημιουργείται πολλαπλασιαστικό όφελος.
Τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν με ορθολογική αξιοποίηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
2021- 2027 είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση και κατάρτιση, η παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών, η αγροδιατροφή και μεταξύ άλλων η εξοικονόμηση ενέργειας, η κυκλική οικονομία με
ιδιαίτερη έμφαση στην 4 η βιομηχανική επανάσταση. Με την αξιοποίηση και διαμόρφωση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων θα ενισχυθεί επίσης η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
φορέων και οργανισμών καθώς και η ρευστότητα ενώ θα δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις
εργασίας, που θα ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη και θα συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάσχεση του brain drain.
Ο κ. Πάνας σημειώνει καταληκτικά : «Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ωστόσο το σημαντικότερο είναι να υπάρχει σαφής στόχευση από πλευράς της Πολιτείας και
ορθολογική απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων με το μέγιστο δυνατό έλεγχο της αξιολόγησης της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στα πλαίσια αυτά, θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν και καλές πρακτικές άλλων χωρών της Ευρώπης, που έχουν πετύχει
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, δημιουργώντας πολλά οφέλη στις οικονομίες τους.»