Δήμος Πολυγύρου: Αναστολή παιδικών σταθμών

    Στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, o Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Καραφουλίδης Αναστάσιος σε εναρμόνιση με τις εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πολυγύρου, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και για 2 εβδομάδες.