Αναλυτικά:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ξεκίνησε η δια ζώσης επαναλειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες έχει ενημερωθεί το προσωπικό των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Επιχείρησης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από τη νόσο COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των εν λόγω σταθμών.

Παρατείνεται έως 18 Ιανουαρίου 2021 η αναστολή λειτουργίας των παρακάτω δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κασσάνδρας:

1. των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης,
2. της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ωδείου και της Φιλαρμονικής (τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται με τηλε-εκπαίδευση)

Κρίνεται αναγκαίο να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να απευθύνονται στις υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης μόνο σε επείγουσα ανάγκη.

Όλες οι υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης θα λειτουργούν κανονικά και θα παρέχουν πληροφορίες τηλεφωνικά. Θα δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax), ταχυδρομείο, υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων θα κρίνουν το κατεπείγον ενός αιτήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πολίτης με αυτοπρόσωπη παρουσία, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και κατόπιν ραντεβού.