Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αναζητά προσωπικό για την άμεση πρόσληψη «μητέρας».

Πληροφορίες στο τηλ. 2310233033 και στην ιστοσελίδα μας www.paidikoxorio.gr