Στη συγκρότηση Επιτροπής που θα κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, προχώρησε ο Θοδωρής Λιβάνιος, με την προηγούμενη ιδιότητα του Υφυπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με Απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα σε Φ.Ε.Κ. που κυκλοφόρησε χθες 21 Ιανουαρίου, δηλαδή 16 ημέρες μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο.

Το Φ.Ε.Κ. με « ημερομηνία κυκλοφορίας 21.1.2021 », αναγράφει περσινό αριθμό και περσινή ημερομηνία παραμονής Πρωτοχρονιάς « 1109 ΥΟΔΔ/31.12.2020 » και ταυτόχρονα φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα με ημερομηνία « 21.1.2021».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημερομηνία, παραμονής Πρωτοχρονιάς, ανέγραφε και Φ.Ε.Κ. με Π.Δ. του Τάκη Θεοδωρικάκου, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου, δέκα ημέρες μετά  την εκδίωξή του από την Κυβέρνηση.

Με την Απόφαση του τέως, λοιπόν, συνιστάται στο Υπουργείο Επιτροπή, με αντικείμενο « τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται διάσπαρτη και επικαλυπτόμενη σε διαφορετικά νομοθετήματα».

Στην Επιτροπή συμμετέχουν επτά Δημόσιοι Υπάλληλοι (πέντε ως μέλη, ένας ως Πρόεδρος και ένας ως Γραμματέας).

Έργο της Επιτροπής είναι:

« 1. Η συγκέντρωση της νομοθεσίας που αφορά στις διατάξεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται διάσπαρτη και επικαλυπτόμενη σε διαφορετικά νομοθετήματα.

2. Η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη κωδικοποίηση, σε ενιαίο κείμενο, των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Η σύνταξη προεδρικού διατάγματος. »

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Πηγή: airetos.gr