Στον κόμβο του Άγιου Μάμα τοποθετήθηκαν πλαστικά κολωνάκια για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς σημειωνόταν μεγάλες ταχύτητες και προσπεράσεις.

Αυτή η πράξη έγινε από την Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής με στόχο την ασφάλεια των οδηγών.