Έργα 8 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2021 στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της δυσοσμίας στη δυτική πλευρά της πόλης.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία θα εκπονήσει μελέτη για την παρακολούθηση και διαχείριση πιθανών πηγών οσμών, θα προχωρήσει σε κάλυψη των δεξαμενών ελαιοδιαχωριστή και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογικής αιχμής, όπως βιόφιλτρα και ειδικούς απορροφητές.

Διαβάστε ΕΔΩ την συνέχεια.