Προκειμένου να παρέχει εύκολη και χωρίς αποκλεισμούς, πρόσβαση σε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους σε πληροφορίες που αφορούν στη δραστηριότητά της, η Μεταλλευτική Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» δημιούργησε και λειτουργεί, ειδικό  Κέντρο Πληροφοριών Έργου, στην τοπική κοινότητα Παλαιοχωρίου, στην επαρχιακή οδό Αρναίας – Ιερισσού.

Ο λόγος που επιλέχθηκε το Παλαιοχώρι για τη λειτουργία του Κέντρου είναι ότι πρόκειται για ένα χωριό με μεγάλη μεταλλευτική παράδοση και ιστορία ανάμεσα στα Μαντεμοχώρια, έχει κομβική θέση στον χάρτη, καθώς και σημαντική εγγύτητα με τις Σκουριές όπου βρίσκεται το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ της Ελληνικός Χρυσός.

Το Κέντρο έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους, όντας ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας της Εταιρείας με τους πολίτες,  και ερχόμενο να γεφυρώσει ένα κενό που προϋπήρχε με άτυπες επικοινωνίες μεταξύ πολιτών και εργαζομένων. Υπήρχαν αιτήματα, που όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι, για κάποιους λόγους κατάπεφταν και είχαν ως αποτέλεσα αποτέλεσμα την στρεβλή εικόνα της Εταιρείας από πλευράς πολιτών. Το νέο Κέντρο ενθαρρύνει στην ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τις δραστηριότητα της Εταιρείας. Επιπλέον κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις και προβληματισμούς για τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να πάρει απαντήσεις μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας (μέιλ, τηλέφωνα, φόρμες κλπ).

Τα συνήθη θέματα που θέτουν οι ενδιαφερόμενοι αφορούν προσλήψεις, πρόοδο εργασιών στο έργο των Σκουριών, τον τρόπο υποβολής αιτήματος στο τμήμα κοινωνικής ευθύνης της Εταιρείας. Πρόκειται για ένα κανάλι επικοινωνίας για τον μηχανισμό υποβολής αναφορών και παραπόνων.

Πριν από τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δέχονταν τον όγκο των πληροφοριών και αιτημάτων, ατομικών ή συλλογικών. Ωστόσο το Κέντρο καλύπτει το κενό αυτό, δεχόμενο κάθε ενδιαφερόμενο μέρος από όλους τους δήμους και κοινότητες.

Στο Γραφείο, το οποίο λειτουργεί Τρίτη ως Πέμπτη, 10:00 – 14:00, στελέχη της εταιρείας υποδέχονται κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα ή προβληματισμούς, καθώς και να υποδεχθούν κάθε είδους αίτημα.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι +30 2376 0 25087