Με αφορμή την έλευση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας για τις δηλώσεις του 2016 ο κ. Στέλιος Βαλιάνος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Η σημερινή φορολογία ισοδυναμεί με δήμευση της περιουσίας του Έλληνα.
Η έλευση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας για τις δηλώσεις του 2016 σήμανε το ΤΕΛΟΣ του μεσαίου και μεγαλύτερου εισοδήματος, δηλαδή την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 
Ίσως για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας, οι πολίτες αυτής της Χώρας και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των κλάδων ,των αγροτών συμπεριλαμβανομένων, καλούνται να καταβάλουν σχεδόν τα 3/4 του εισοδήματος τους, αν στον καταβλητέο φόρο υπολογίσει κανείς και τις δραματικά αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.
Η γκάμα των εισοδημάτων που στήριζε διαχρονικά τη λιανική κατανάλωση δέχτηκε καταλυτικό χτύπημα που ,σε πολλές περιπτώσεις, θα στοιχίσει τη μελλοντική της βιωσιμότητα. 
Τα ποσοστά φόρου και ασφαλιστικών εισφορών ισοδυναμούν με δήμευση της περιουσίας σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι οδηγούνται σε απόγνωση.
Ως λύση φαντάζει  η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών τελών, με αντίστοιχη όμως περιστολή δημοσίων δαπανών για να μπορεί να διατηρηθεί η απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ η επόμενη κυβέρνηση , αποκαθιστώντας τις αδιαπραγματευτες παραδοχές της παρούσας, θα πρέπει να είναι προσηλωμένη στον στόχο μείωσης των μεγάλων πλεονασμάτων που κρατάν δεμένη και σε συνθήκες ύφεσης την οικονομία μας.