Σε μέρες ανεργίας για τους νέους και όχι μόνο, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες οι οποίες αν και απαιτούν εργασία, είναι αποδοτικές και μάλιστα με τεράστια ποσά κέρδους.
Μια αγροτική παραγωγή  αυτής της μορφης που ευδοκιμεί και στη χώρα μας είναι   αυτή της Παουλόβνιας… η οποία αν και ακούγεται εξωτική ,ως δένδρο υπάρχει… και οι ειδικοί τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να στρέψουν τους νέους αγρότες στην καλλιέργεια της. 
Έτσι λοιπόν φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος η καλλιέργεια της παουλόβνιας, που θεωρείται μία από τις πλέον προσοδοφόρες εναλλακτικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα και έχει να κάνει με την παραγωγή ενός πανάκριβου ξύλου το οποίο αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα.
Η ακαθάριστη πρόσοδος από την ξυλεία της παουλόβνιας είναι από 3.200 ευρώ έως και 18.000 ευρώ ανά έτος και στρέμμα, ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου, χωρίς να υπολογίσουμε τα έσοδα από την πώληση των καυσόξυλων.
Η παουλόβνια είναι ένα δένδρο φυλλοβόλο που χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα, ενώ δεν απαιτείται μεγάλη αρχική επένδυση για την εγκατάστασή της.
Υπάρχουν (6) ποικιλίες της Paulownia εκ των οποίων η πιο γνωστή είναι η Paulownia tomentosa της οποίας το ξύλο φέρει την εμπορική ονομασία «Κίρι».Το φυτό αυτό καλλιεργείται στην Κίνα εδώ και 3000 χρόνια.
Η παουλόβνια είναι ένα δένδρο φυλλοβόλο το οποίο αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Κατά μέσο όρο, ετησίως  αναπτύσσει ξύλο ύψους 2m (μπορεί να φθάσει και τα 4m) διαμέτρου 4-5cm. Οι ρίζες του αναπτύσσονται σε μεγάλο βάθος και γι αυτό μπορεί να συγκαλλιεργηθεί με πολλά ετήσια φυτά.   
Τα νεαρά του φύλλα είναι εντυπωσιακά μεγάλα φθάνουν τα 80 cm ενώ αργότερα τα φύλλα των πιο μεγάλων δένδρων είναι μικρότερα. Είναι ένα δένδρο που μπορεί να φθάσει τα 18m. 
Είναι πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό, το μέλι που γίνεται από τα άνθη της είναι πολύ καλής ποιότητας. 
Τα φύλλα της επειδή περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται στη διατροφή τους  από τα κτηνοτροφικά ζώα. Υπολογίζονται ότι παράγονται 80-100 κιλά ξηρά φύλλα από κάθε δέντρο ηλικίας 10 ετών.
Η παουλόβνια μπορεί να αναπτυχθεί από 40ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος μέχρι 40ο νότιο γεωγραφικό πλάτος. 
Μπορεί να ανεχθεί θερμοκρασίες από –20ο C μέχρι +40ο C. Το έδαφος που προτιμά είναι τα βαθιά αμμώδη εδάφη αν και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μία ποικιλία εδαφών τα οποία όμως πρέπει  να στραγγίζουν.
Φυτεύονται 70-80 δένδρα το στρέμμα.
Η παουλόβνια είναι ένα δένδρο με πολύ ταχεία ανάπτυξη, απαιτεί πολύ μικρές φροντίδες και δεν απαιτείται μεγάλη αρχική επένδυση για την εγκατάσταση της. Είναι φυτό που χρησιμοποιείται στην κηποτεχνία, λόγω του φυλλώματος και των πολύ όμορφων και μυρωδάτων ανθέων του, κυρίως σε δρόμους πόλεων ,επειδή πέραν των άλλων αντέχει και στην μόλυνση του αέρα.
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης
Η τοπογραφία και η ποιότητα του εδάφους είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της εγκατάστασης της παουλόβνιας. 
Τα φυτά αυτού του είδους δεν ανέχονται τα εδάφη που δεν έχουν καλή στράγγιση και τα οποία κατακλύζονται από τα νερά. Ο υπόγειος ορίζοντας του νερού του εδάφους πρέπει να ευρίσκεται τουλάχιστον 60-70cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 
Τα εδάφη που έχουν μία ελαφρά κλίση είναι κατάλληλα Το ρΗ του εδάφους μπορεί να είναι από 5,5 -7,0. 
Τα καλύτερα εδάφη είναι τα μέσης συστάσεως, ενώ τα εδάφη με περιεκτικότητα αργίλου μεγαλύτερη από 30% καλό είναι να αποφεύγονται.   Επίσης τα εδάφη που προστατεύονται από τους επικρατούντες  ανέμους της περιοχής.
Προετοιμασία του εδάφους
Το έδαφος που πρόκειται να φυτευτεί με φυτά παουλόβνιας πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ζιζάνια, επειδή διαφορετικά τα ζιζάνια επηρεάζουν αρνητικά την καλή εγκατάσταση των φυτών. 
Η καλύτερη περίοδος καταπολέμησης των ζιζανίων είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη πριν από την φύτευση. 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ζιζανίων στα εδάφη που θα φυτευτούν τα φυτά της παουλόβνια είναι οι εξής:
Με την χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων: Το είδος των ζιζανίων καθορίζει και το είδος των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται. 
Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια να μη έρχονται σε επαφή τα διάφορα μέρη του φυτού με τα ζιζανιοκτόνα για να μη υπάρχουν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
Με μηχανικά μέσα, καταστροφή των ζιζανίων, όπως με φρέζες, κλπ. Η κατεργασία αυτή γίνεται το φθινόπωρο.
Με την εδαφοκάλυψη με διάφορα υλικά. Τα υλικά εδαφοκάλυψη ςπου χρησιμοποιούνται είναι μαύρο πλαστικό, εφημερίδες, φλοιοί δένδρων, κλπ
Με βαθιά άροση. Αυτή γίνεται σε βάθος 45-50cm και αποσκοπεί στην καταστροφή πολλών ζιζανίων αλλά και στην καλύτερη εγκατάσταση των φυτών.
ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ
Οι μοναδικές ιδιότητες που έχει το ξύλο της παουλόβνιας όπως η ανθεκτικότητα, το χαμηλό βάρος, η σταθερότητα της κατεργασίας του, καθιστούν το ξύλο αυτό πολύτιμο. Ειδικότερα:
Η ελαφρότητα του ξύλου. 
Η παουλόβνια είναι το πιο ελαφρύ ξύλο στις ΗΠΑ  σε σχέση με την εμπορική ξυλεία που κυκλοφορεί. 
Φθάνει μόνο στα 2/3 του συνήθους βάρους των εμπορικών ειδών ξυλείας. Η πυκνότητα του ξύλου της παουλόβνιας είναι μεταξύ 0,23- 0,30 (δηλαδή 0,23-0,30 % του βάρους του νερού). 
Το μέσο βάρος ενός κυβικού μέτρου ξύλου παουλόβνιας  είναι 16,55 λίμπρες.   Το βάρος των 1000 σανίδων της  ζυγίζει 1382 λίμπρες (626,8 κιλά) ενώ οι 1000 σανίδες της λεύκας ζυγίζουν 2190 λίμπρες (993,6 κιλά) και λευκής βελανιδιάς 3337 λίμπρες (1514 κιλά).
Δύναμη και σταθερότητα. Αν και είναι ελαφρύ ξύλο, είναι πολύ δυνατό και δεν σχίζεται κατά την κατεργασία του σε αντίθεση με άλλα ξύλα, ακόμη και όταν γίνεται ταχεία ξήρανση του ξύλου.
Εύκολα κατεργάσιμο. Μια πολύτιμη ιδιότητα του είναι η ευκολίας που γίνεται η κατεργασία του ειδικά όταν ακόμη το ξύλο είναι πράσινο.  
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή αερομοντέλων (αεροπλάνων) από ξύλο. 
Με την αποξήρανση του ξύλου της παουλόβνια το ξύλο αποκτά μία σκληρότητα η οποία όμως δεν είναι τόσο μεγάλη όπως με τα άλλα είδη ξύλου.
Το ξύλο της παουλόβνια αποξηραίνεται, γρήγορα στον αέρα, σε 30 ημέρες χωρίς να παρουσιάζει παραμορφώσεις.  Η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική επειδή μειώνεται το κόστος αποξήρανσης αν γινόταν σε φούρνο.
Δεν είναι κατάλληλο για παραγωγή χαρτιού. Οι ιδιότητες του ξύλου της παουλόβνιας δεν το καθιστούν κατάλληλο για παραγωγή χαρτιού λόγω της χαμηλής του πυκνότητας και του μικρού μήκους που έχουν οι ίνες του.

Ξύλο («κίρι») παουλόβνιας
Η συγκομιδή γίνεται όταν το δέντρο έχει ηλικία 8-10 ετών και μπορεί κάθε χρόνο να αποδίδει μία ποσότητα ξύλου από τους ετήσιους πλάγιους βλαστούς. 
Ένα δέντρο παουλόβνιας ηλικίας 10 ετών δίνει συνήθως  (1) κυβικό μέτρο ξυλείας. Υπάρχουν περιπτώσεις δέντρων ηλικίας 18 ετών που έδωσαν 6,5 κυβ. μέτρα ξυλείας με μία διάμετρο 1m στο ύψος του στήθους. 
Το ξύλο της παουλόβνια συγκομίζεται την περίοδο φθινοπώρου- χειμώνα.
Η τιμή του ξύλου όμως παουλόβνια είναι ανάλογη με την ποιότητα του. Ξύλο προελεύσεως Κίνας (τιμή FOB), είναι 250 $/κυβ. μέτρο στην κατηγορία (Ε) και 550$ το κυβ. μέτρο στην κατηγορία (Α1). Το ξύλο ανωτέρας ποιότητας που προέρχεται από την Αυστραλία κοστίζει 2000 $ το κυβ. μέτρο. Η τιμή του ξύλου του συνήθως είναι παρόμοια με εκείνη του ξύλου όμως μαύρης καρυδιάς.
Το ξύλο όμως παουλόβνια είναι ελαφρό αλλά σκληρό με καλή μικροδομή. Δεν στρεβλώνει ούτε παραμορφώνεται, δεν παρουσιάζει ανωμαλίες που οφείλονται στην υγρασία, δεν σχίζεται από το κάρφωμα. Το πριόνισμα είναι εύκολο χωρίς κίνδυνο θρυμματισμού, ενώ η κόλλα και τα χρώματα έχουν εύκολη πρόσφυση. 
Η αποξήρανση του γίνεται εύκολα και γρήγορα. Σε φούρνο σε 24-48 ώρες ενώ στον αέρα σε 30-60 ημέρες.
Το ξύλο όμως έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και γι αυτό χρησιμοποιείται σαν μονωτικό σε ψυγεία αλλά και για την κατασκευή  κυψελών.
Το ξύλο όμως παουλόβνια χρησιμοποιείται για:
μουσικά όργανα, επειδή το ξύλο αυτό έχει πολύ καλή αντήχηση. Κυρίως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό στην Κίνα και την Ιαπωνία.
Ξύλο οικοδομικών κατασκευών, επειδή είναι ελαφρύ ξύλο, ανθεκτικό στο σάπισμα είναι ιδεώδες ξύλο για δοκάρια στεγών, πόρτες, παράθυρα, πατώματα, ταβάνια.
Ξύλο για κατασκευή κιβωτίων μεταφοράς εμπορευμάτων, φρούτων κλπ.
Ξύλο για κατασκευή επίπλων, καρεκλών, τραπεζιών, ντουλαπιών κλπ
Λόγω όμως χαμηλής του θερμικής αγωγιμότητας χρησιμοποιείται  σαν μονωτικό
Για την Παρασκευή του κοντραπλακέ. Το κοντραπλακέ που γίνεται με ξύλο 7 ετών όμως παουλόβνια, είναι εφάμιλλο με το κοντραπλακέ από την λεύκα ηλικίας όμως 50 ετών.
Παραγωγή ξυλοκάρβουνων