Για πρώτη φορά στα χρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φόρουμ «Δήμοι και Επιχειρηματικότητα», ο νεοσύστατος Ελληνικός Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων, που συνέταξε πιλοτικά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) «Μάρκος Δραγούμης»[1]. Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας συντάχθηκε σύμφωνα με κοινώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα και προχωρεί σε αξιολόγηση του έργου των δημοτικών αρχών της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: Την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες.
Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών (ΚΕΦΙΜ), στόχος του Δείκτη είναι να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αριστοτέλη, κατέλαβε τη 2η θέση σε όλη την επικράτεια ως προς τη συνολική αποτελεσματικότητα, για το έτος 2017. Σε επίπεδο μικτών Δήμων (που έχουν προκύψει βάσει του σχεδίου Καλλικράτης) κατέλαβε την 1η θέση.
Η αναγνώριση δεν σταματά εδώ. Στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης, ανάμεσα στους δέκα καλύτερους Δήμους, ο Δήμος Αριστοτέλη κατέχει την 3η θέση στους μικτούς Δήμους και την 6η σε όλη τη χώρα, ενώ στις δαπάνες επενδύσεων, κατέλαβε την 1η θέση σε επίπεδο μικτών Δήμων και τη 2η πανελληνίως.
Ο Δήμος Αριστοτέλη εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των αφόρητων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε όλοι, με σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα και διαφάνεια κατάφερε να επιτύχει αυτή τη σημαντική διάκριση, που δίνει ώθηση σε όλους να συνεχίσουμε και να πετύχουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον.
Κέντρο των δράσεων αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι και θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών μας και η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς αυτούς.
Με στόχευση, όραμα, δύναμη και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να δώσουμε στον Δήμο μας τη θέση που του αξίζει.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.