Δήμος Αριστοτέλη – Ανοικτή πρόσκληση για την ενημέρωση των δημοτών επί των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και τις επόμενες κινήσεις.