Αγιασμός αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Καλάνδρας, Κυριακή 12 Μαΐου στις 11.00.