Με την υπ’ αριθμ.161/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  αποφασίστηκε να δοθεί παράταση της ημερομηνίας λήξης της 1ης δόσης και του εφάπαξ των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2018 της Δ.Κ. Νικήτης μέχρι 31 Ιουλίου 2019, λόγω καθυστέρησης διανομής των λογαριασμών.