Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται να προσφέρει νέες δυνατότητες σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, ανοίγοντας τον δρόμο σε προηγμένες καινοτόμες εφαρμογές που αλλάζουν ριζικά το τοπίο στον μεταλλευτικό κλάδο, και θέτουν σε νέα βάση όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την πραγματοποίηση εργασιών, όπως η έρευνα του υπεδάφους για την εξεύρεση πολύτιμων ορυκτών, όσο και η ίδια η εξορυκτική διαδικασία.
Στόχος της Ελληνικός Χρυσός, που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) επενδύει διαχρονικά στη διερεύνηση των πλέον προηγμένων μεταλλευτικών τεχνικών, εισάγοντας στην Ελλάδα  καινοτόμες τεχνολογίες με περιβαλλοντικά οφέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, συνάπτει συνεργασίες με ερευνητικά προγράμματα, όπως το Smart Exploration και το X-Mine τα οποία εφαρμόζονται πλέον και στην Ελλάδα.

Το Smart Exploration δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εξερεύνηση των ορυκτών πόρων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το έργο επικεντρώνεται κατά βάση στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την εξερεύνηση του υπεδάφους σε περιοχές βιομηχανικής παραγωγής με ιδιαίτερες γεωφυσικές συνθήκες. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα επιτυγχάνεται με εργαλεία που διασφαλίζουν την ελάχιστη ή και μηδενική παρέμβαση στο έδαφος και το φυσικό τοπίο.

Μετά την εφαρμογή του σε χώρες, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, το Smart Exploration θα εφαρμοστεί και στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη ΒΑ Χαλκιδική.
Αυτό ωστόσο δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα προγράμματος τεχνολογικής καινοτομίας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας που «τρέχει» στην Χαλκιδική. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο X-Mine, μία σύμπραξη εταιριών, ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανισμών, έχει στόχο την ανάπτυξη νέων πρακτικών που θα υπηρετήσουν την αποτελεσματικότερη κοιτασματολογική έρευνα, τον ακριβέστερο προσδιορισμό και χαρακτηρισμό αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών και θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση μιας μελλοντικής εξόρυξης , σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεταλλευτικές τεχνολογίες.
Για να μάθει κανείς περισσότερα για το πώς πραγματοποιείται μια σύγχρονη έρευνα κοιτασμάτων, μπορεί να επισκεφτεί  τα www.smartexploration.eu και http://www.xmine.eu/ για περισσότερες πληροφορίες.