«Επιτακτική η συνέχιση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Ν.Μουδανιών»

  Με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης , ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, ζητά από το Υπουργείο, να γίνουν  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να  συνεχίσει να   λειτουργεί το Άμισθο Υποθηκοφυλακείου των Ν.Μουδανιών  με την αναστολή του νόμου 4512/2018.

  Σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 32/2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας γνωστοποιείται, ότι το Υποθηκοφυλακείο Ν.Μουδανιών λειτουργεί χωρίς διακοπή για  57 χρόνια εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες τόσο του Δήμου Ν.Προποντίδας όσο και ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, εταιρείες, επιχειρήσεις, τοπικές βιομηχανίες, ξενοδοχεία.

  Ο κ.Πάνας δήλωσε σχετικά : « Θεωρείται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας του  Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, καθώς καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου αριθμού πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής και η ύπαρξή του μάλλον οφείλει οικονομικά το Ελληνικό Δημόσιο προσφέροντας έσοδα, ενώ εξυπηρετεί την περίοδο αυτή τις απαιτητικές διαδικασίες της κτηματογράφησης των ακινήτων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μάλιστα οφείλει να επανεξετάσει συνολικά το νόμο περί κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων της χώρας και να αναγνωρίσει τη δίκαιη και αναγκαία συνέχιση της λειτουργίας τους».

  Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

   

   ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Τσιάρα Κωσταντίνο

  Θέμα : «Επικείμενη κατάργηση Υποθηκοφυλακείων σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.5 και 7 του Ν. 4512/2018.

   Κύριε Υπουργέ,

  Έπειτα από το  υπ΄αριθμό 32/2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού

  Συμβουλίου Νέας Προποντίδας γίνεται γνωστό, ότι το Υποθηκοφυλακείο Ν.Μουδανιών λειτουργεί ανελλιπώς εδώ και 57 χρόνια αρχικά με έξι υπαλλήλους και σήμερα με τέσσερις

  έμπειρους υπαλλήλους -με την ολοκλήρωση της σχετικής νόμιμης διαδικασίας βάσει του Ν.Δ. 811/ 1971 και της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α 37480/ 2012.

  Ετησίως εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, εταιρίες, επιχειρήσεις, τοπικές βιομηχανίες, ξενοδοχεία –σε όλες τους τις συναλλαγές. Εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες του Δήμου Νέας Προποντίδας (ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της Χαλκιδικής) όσο και τους πολίτες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας. Το σημαντικότερο όμως είναι, πως δεν επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό καθώς είναι πλεονασματικό και αποδίδει ετησίως χιλιάδες ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ειδικότερα, τα έσοδα που έχουν αποδοθεί για το Α’ τρίμηνο του έτους 2019 είναι 41.966,03€, για το Β’ τρίμηνο του έτους 2019 είναι 30.422,83€, για το Γ’ τρίμηνο του έτους 2019 είναι 35.960,84 €.

  Επιπλέον από τις 14/1/2019 η περιοχή μας βρίσκεται υπό κτηματογράφηση, που έχει ως συνέπεια την υπερβολική αύξηση του όγκου εργασίας του υποθηκοφυλακείου λόγω της αναγκαιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών που πρέπει να κτηματογραφήσουν τα ακίνητα τους.

  Εκφράζει την αντίθεση του σχετικά με την  κατάργηση του άμισθου    υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών, σύμφωνα με το Ν. 4512/2018.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 5 και 7 Ν 4512/2018, τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου. Η παρ 7 ορίζει ότι: ”Για την σύμφωνα με την παρ 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, […] εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ΄ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή”. Ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 17-1-2018. Έτσι, μέχρι την 17-1-2020 θα πρέπει να έχουν καταργηθεί και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία μεταξύ των οποίων και το Υποθηκοφυλακείο Ν Μουδανιών.

  Κατόπιν των ανωτέρω,

  Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,

   

  • Προτίθεσθε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση αναστολής του νόμου

  4512/2018, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών ως έχει;

  • Ποιος είναι από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης ο προγραμματισμός για την επανεξέταση του νόμου περί κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων της χώρας;

   

   

   

   

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και έπειτα από τον υπ’αριθμό 32/2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας (Αριθμ.Πίνακα : 30/20219 και Αριθμ. Απόφασης : 784/2019) αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019, τονίζει την αναγκαιότητα

  διατήρησης του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών.