Σημαντική ανακοίνωση που αφορά τα υπολείμματα πρασίνου αλλά και τα ογκώδη αντικείμενα εξέδωσε ο δήμος Κασσάνδρας.

Αναλυτικά αυτή αναφέρει:

«Λόγω της κρισιμότητας των ημερών που διανύουμε, η διαχείριση των υπολειμμάτων πρασίνου και ογκωδών θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τα τηλέφωνα που σας έχουμε γνωστοποιήσει.

Έτσι θα μπορούν τα συνεργεία του Δήμου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες συλλογής που προκύπτουν αυτή την περίοδο.

Παντζίκης Παύλος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας»