Το θέμα του περιορισμού της κυκλοφορίας αποτελεί, μετά την καθαυτή αντιμετώπιση της πανδημίας, το πρώτο φλέγον ζήτημα επικαιρότητας τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και παγκοσμίως.

Αυτό το πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί και πεδίο έρευνας για τον Επίκουρο Καθηγητή Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κινητικότητας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Πολίτη.

O κ. Πολίτης μαζί με την ομάδα του ασχολούνται με μία πανελλαδική έρευνα καταγραφής των χαρακτηριστικών μετακίνησης την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η οποία πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ αυτόν το διάστημα.

Η συμμετοχή του κόσμου όπως βεβαίως και των αναγνωστών του Xalkidiki Politiki στο θέμα αυτό μπορεί να γίνει στον εξής σύνδεσμο της έρευνας:

https://changeisp.limequery.com/861566?lang=en