Ξεκίνησε η διαδικασία επισκευής όλων των κάδων ανακύκλωσης από το Δήμο Κασσάνδρας προκειμένου να επιλυθούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που έχουν σημειωθεί.

Συνεργείο του Δήμου, εξετάζει έναν προς έναν τους κάδους και τους επισκευάζει τοποθετώντας τους ρόδες ή αυτοκόλλητα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ή τους αποσύρει, σε περίπτωση που κρίνονται μη επισκευάσιμοι.

Τα αυτοκόλλητα τα προμήθευσε στο Δήμο η Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης και θα συνεχίσει να τα προμηθεύει μόλις λήξουν οι απαγορεύσεις στην αγορά λόγω του COVID-19. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, θα επισκευαστούν όλοι οι κάδοι ανακύκλωσης.

Η μέριμνα του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας Ανακύκλωσης είναι συνεχής. Οι πολίτες ήδη ανακυκλώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό και ο στόχος του Δήμου Κασσάνδρας είναι η φιλοσοφία της Ανακύκλωσης να υιοθετηθεί από όλους.

Η επισκευή και αντικατάσταση και των κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων είναι επίσης στα άμεσα σχέδια του Δήμου Κασσάνδρας, για την ολοκλήρωση όμως της συγκεκριμένης διαδικασίας απαιτείται χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον δύο ετών καθώς ο αριθμός των κάδων είναι μεγάλος (5.500 κάδοι).

Η Δημοτική αρχή Κασσάνδρας, υπεύθυνα και με περιβαλλοντική ευαισθησία, ανέλαβε να επιλύσει τα προβλήματα που παρατηρούνται στους κάδους αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την προσεκτική μεταχείρισή τους από τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα.