«Η υπ’ Αρ. Πρωτ. 34/15823/30-04-2020 στην Κοινοβουλευτική Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας με θέμα «Δράση 4.2 Στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», κοινοποιήθηκε στον Βουλευτή, ομολογουμένως, με χρονική καθυστέρηση.

Με την ανωτέρω Αναφορά, ο κος Πάνας προώθησε στο αρμόδιο Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων το υπόμνημα του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμό Νικήτης ‘’ΣΙΘΩΝ’’ που αφορούσε την εξαίρεσή του από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 788/334896/23.12.2019 ΦΕΚ 4871) για το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2020-2022 και με το οποίο ζητούσε την τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ για να συνεχιστεί η λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων μελιού το οποίο με επιτυχία λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, με την απάντησή της η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κα Αραμπατζή, μεταξύ άλλων, διευκρινίζει ότι αποφασίστηκε στο μελισσοκομικό πρόγραμμα για τα έτη 2020-2022, το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2019, να μην συνεχιστεί η δράση 4.2 «στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού». Επισημαίνεται, παρόλ’ αυτά, ότι με την έγκριση της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης», δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να ενισχυθούν για αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

Περαιτέρω, με την απάντηση σημειώνεται ότι ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης ‘’ΣΙΘΩΝ’’ είναι δικαιούχος της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα έτη 2020-2022 και δύναται να ενισχυθεί και για άλλες δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος. Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ήδη εγκεκριμένου μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2020-2022, δύναται να εξετάσει την επανένταξη της δράσης 4.2 στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για τα έτη 2021 και 2022.

Ο κ. Πάνας σχολίασε σχετικά: «Ο μελισσοκομικός κλάδος είναι ένας από τους πλέον πολύτιμους για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας και χρήζει κάθε δυνατής πρωτοβουλίας στήριξης. Από την εν λόγω απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  με χαρά διαπιστώνουμε ότι οι ενέργειές μας πιάνουν τόπο. Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης Χαλκιδικής ‘’ΣΙΘΩΝ’’ περιλαμβάνεται στους δικαιούχους πολλών δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος και παρόλο που η δράση 4.2. «στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» δε θα συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα για τα έτη 2020-2022, το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα επαναδιαπραγματευτεί την ένταξη της εν λόγω δράσης 4.2 στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, δικαιώνοντας, εν μέρει τουλάχιστον, το αίτημα του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης.’’

 Αναλυτικά η Απάντηση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ως εξής:

‘’Αθήνα, 30/04/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 34/15823

Προς:  Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ:  «Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος»

ΣΧΕΤ:        Η ΠΑΒ  551/16-1-2020

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Πάνας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 Απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671)» (Β΄4871/30-12-2020), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι: α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στον μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.  γ) Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Επιστημονικοί Φορείς. δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση κάθε τριετούς  μελισσοκομικού προγράμματος υποβάλλει την πρόταση της χώρας στην Ε.Ε., κατόπιν διαβούλευσης με τους μελισσοκομικούς φορείς. Βάσει αυτής της διαδικασίας και κατόπιν συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους μελισσοκομικούς φορείς, αποφασίστηκε στο μελισσοκομικό πρόγραμμα για τα έτη 2020-2022, το οποίο υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2019, να μην συνεχιστεί η δράση 4.2 «στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Επισημαίνεται ότι με την έγκριση της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης», το ύψος της χρηματοδότησης της οποίας ανέρχεται σε 200.000 € ανά έτος, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να ενισχυθούν για αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι, οι χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης τα τελευταία έτη ανέρχονται σε: α) 110.000 € περίπου ανά έτος, για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»,  β) 15.000 € περίπου ανά έτος, για τη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης» και γ) 12.000 € περίπου ανά έτος, για τη δράση 4.2 «Στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Κατόπιν των ανωτέρω, αναφέρεται ότι ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης είναι δικαιούχους της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα έτη 2020-2022 και δύναται να ενισχυθεί και για άλλες δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος, όπως η δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας, η δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης» και η δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης».

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ήδη εγκεκριμένου μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 20202022, δύναται να εξετάσει την επανένταξη της δράσης 4.2 στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για τα έτη 2021 και 2022.

Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία δέσμη οικονομικών και θεσμικών μέτρων προσδίδει στην ελληνική μελισσοκομία τη θέση και την αξία που δικαιούται, παρέχοντάς της στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) σε οικονομικό επίπεδο: – Αύξησε κατά 56,52% το πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας στα Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά παραγωγική κυψέλη, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

β) στον τομέα της αγοράς: – Πρόκειται να είναι εξαιρετικά αυστηρό στην πάταξη των «ελληνοποιήσεων» και στα φαινόμενα νοθείας και αθέμιτου ανταγωνισμού. – Παράλληλα, εξετάζει την πρόταση για θέσπιση του Ελληνικού Σήματος, ως ασπίδα προστασίας στο ελληνικό μέλι. – Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας συνυπέγραψε μαζί με άλλες χώρες της Ε.Ε. την υπ’ αριθμ. 5389 από 22-01-2020 κοινή δήλωση με την οποία αιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110 για το μέλι, στην κατεύθυνση να αντικατασταθεί στις ετικέτες ο χαρακτηρισμός «μείγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.» με την ένδειξη της χώρας ή των χωρών από τις οποίες προέρχεται το μέλι που χρησιμοποιήθηκε στο τελικό προϊόν, με συγκεκριμένα ποσοστά ανά χώρα.

γ) Σε θεσμικό επίπεδο:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, με σχετική διάταξη σε νομοσχέδιο, που έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων προς συζήτηση και ψήφιση. Με τη νομοθετική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου, η ηλεκτρονική εφαρμογή του οποίου έχει ολοκληρωθεί, αναμένεται να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες της Πολιτείας στην κατεύθυνση στήριξης των μελισσοκόμων και επίλυσης των διαρθρωτικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η μελισσοκομία. – Έχει εκπονήσει το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δράσεις για: παροχή τεχνικής βοήθειας στους μελισσοκόμους και τις οργανώσεις τους μέσω των Κέντρων Μελισσοκομίας, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθηση προγραμμάτων καινοτομίας, προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών μελισσών με έμφαση στη στοχευμένη επιτήρηση και έγκαιρη ανίχνευση του μικρού σκαθαριού της κυψέλης, πρόγραμμα επιδότησης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες και πρόγραμμα στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας με κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών.

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ’’