πηγή: politik.gr

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης είναι προγραμματισμένη για τις 25 Μαΐου και σήμερα ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ), εξέδωσε τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση».

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα παραλαμβάνονται οι ύλες και πώς θα αποθηκεύονται τα τρόφιμα καθώς για όλα όσα αφορούν το προσωπικό.

Ζητείται, επίσης, να διαμορφωθεί πρόγραμμα σταδιακής προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, ενώ οι ιδιοκτήτες καλούνται να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών.

Προβλέπεται η ύπαρξη επαρκούς αερισμού με έμφαση στο φυσικό αερισμό, όπως παράλληλα συνίσταται η ύπαρξη νέου τρόπου παραγγελιών, όπως για παράδειγμα πίνακες σταθερών μενού ή οθόνες, μενού σε app ή μενού με δυνατότητα λήψης σε smartphones. Ζητείται η χρησιμοποίηση καταλόγων μίας χρήσης, ενώ στα take away ο διανομέας πρέπει να φοράει μάσκα και γάντια.

Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Η ομάδα που επεξεργάστηκε και συνέταξε τον οδηγό αποτελείται από στελέχη του ΕΦΕΤ, διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων.