Αρχαία Άκανθος- Ιερισσός 5ος αιώνας π.Χ.. Μνημειακή μαρμάρινη ανάγλυφη στήλη.
Εικονίζει 2 άντρες καθισμένους αντικριστά, αριστερά είναι ο νεκρός Αγήνωρ που τον ατενίζει δεξιά με θλίψη ο Αγλώνικος.
Στο άνω μέρος της στήλης αποδόθηκε αριστουργηματικά ένα λιοντάρι που από την στάση του καταλαβαίνουμε την συμμετοχή του στο πένθος.
Το λιοντάρι ήταν το σύμβολο της αρχαίας πόλης και ίσως η παράστασή του να συνδέει τους εικονιζόμενους με τις άρχουσες οικογένειες της πόλης.
Πηγή: Κύτταρο. Πολιτισμική Ομάδα Ιερισσού