Το Διοικητήριο αποκαλύπτει και παρουσιάζει στους Θεσσαλονικείς την ιστορία του!
Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ., ο Υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καραόγλου, θα εγκαινιάσει στο ιστορικό
κτίριο του ΥΜΑΘ το Κέντρο (Εκθεσιακός Χώρος) Ιστορικής Τεκμηρίωσης
Διοικητηρίου.
Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη δημόσιο κτίριο το οποίο στεγάζει υπηρεσίες
διαμορφώνει ειδικό εκθεσιακό χώρο (μόνιμη έκθεση) όπου οι επισκέπτες, μέσα από
εικόνες και ανάγνωση κειμένων, θα γίνονται κοινωνοί της ιστορίας και
αρχιτεκτονικής του κτιρίου.
Το κτίριο του Διοικητηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι, πέραν της αρχιτεκτονικής του αξίας,
χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητά του, αφού σε αυτό έλαβαν χώρα γεγονότα τα
οποία σημάδεψαν τη νεότερη πολιτική και διοικητική ιστορία της πατρίδας, όπως η
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, η λειτουργία Υπουργείου Βορείου Ελλάδος και άλλα.
Σπάνιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όψεις και κατόψεις του κτιρίου, μελέτες και κτιριακές μεταβολές θα αποτυπώνουν το διαχρονικό ρόλο και τη λειτουργία του Διοικητηρίου, τεκμηριώνοντας την ιστορικότητά του. Η πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες του κτιρίου, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για οργανωμένες επισκέψεις ομάδων εκπαίδευσης.
Μέσω της ανάδειξης της ιστορίας του Διοικητηρίου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, έχει θέσει ως σκοπό την
καθιέρωση του εμβληματικού κτιρίου του ΥΜΑΘ σε σημείο τουριστικής αναφοράς
και σε δεύτερο στάδιο τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας όπου θα αναδεικνύει σε
διάφορες γλώσσες την ιστορικότητα του κτιρίου.
Ο θεσμός των Κέντρων Ιστορικής Τεκμηρίωσης Κτιρίων ακολουθείται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
Με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και
Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, δήλωσε: “Από τα πρώτα χρόνια της θητείας μου
ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης και με την αφορμή τη συμπλήρωση 100
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 2012, διαπίστωσα την άγνοια
από μέρους των συμπολιτών μας των σημαντικών ιστορικών γεγονότων που έλαβαν
χώρα στο κτίριο του Διοικητηρίου.
Θεωρώ καθήκον μου να αναδείξω την ιστορικότητα του κτιρίου, στο οποίο ασκώ το
λειτούργημα του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). Με τη μόνιμη
έκθεση που θα λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου, το Διοικητήριο θα υποδέχεται
τους επισκέπτες και θα αποκαλύπτει την ιστορία του.