Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στη Νέα Παραλία
Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικά του Μεγάρου Μουσικής (επέκταση
οδού Πιττακού), την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, στις 11.00’ το πρωί.
Ο εξοπλισμός του Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται μέσω της
αξιοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.