Διακοπή της ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο λόγω κατασκευών, από τις 8:30 έως τις 9:30. Στο χωρίο θα γίνει ξανά διακοπή 1:00 με 2:00/

Το ίδιο θα ισχύσει και για την τοπική κοινότητα της Ποτίδαιας, από την έξοδο του χωριού μέχρι την περιοχή Λίμνες( όλοι οι οικισμοί αυθαιρέτων της Ν.Ποτίδαιας), λόγω κατασκευών. Θα διαρκέσει από τις 8:30 έως τις 10:30 το πρωί.