Ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, επανέρχεται στο ζήτημα της στελέχωσης του
Πολυδύναμου Περιφερειακού Αγροτικού Ιατρείου Ιερισσού με νέα κοινοβουλευτική
παρέμβαση καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, έπειτα από σχετική Αναφορά
που είχε καταθέσει με πάγιο αίτημα την ανάγκη για άμεση επάνδρωση του εν λόγω
Ιατρείου.

Το συγκεκριμένο Ιατρείο στερείται παντελώς ιατρικού προσωπικού για την παροχή της
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις αιφνίδιων
περιστατικών.

Μάλιστα καλύπτει τις ανάγκες για περίθαλψη όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, που
αποτελείται από έξι χωριά, (Ιερισσό, Ν. Ρόδα, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή, Γομάτι και
Στρατώνι ) αλλά και των πολυάριθμων τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε μια
περιοχή με σταθερά αυξανόμενο τουρισμό και λόγω της γειτνίασής της με το Άγιο Όρος.

Ο κ. Πάνας σημειώνει: «Η παροχή ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης
αποτελεί πρωταρχικό αγαθό. Για το λόγο αυτό, παρεμβαίνω κοινοβουλευτικά για δεύτερη
φορά, έπειτα από τη σχετική Αναφορά που κατέθεσα, επισημαίνοντας πως πρέπει
επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο, να προχωρήσει το γρηγορότερο δυνατό στη στελέχωση
του Πολυδύναμου Περιφερειακού Αγροτικού Ιατρείου της Ιερισσού και μάλιστα σε μια
κρίσιμη χρονική στιγμή, που οι παροχές στην υγεία λόγω πανδημίας απαιτούν ενίσχυση και
ιδιαίτερη προσοχή.»

Αναλυτικά το κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: -Τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

Θέμα: « Άμεση η ανάγκη για στελέχωση του Περιφερειακού Πολυδύναμου Αγροτικού
Ιατρείου Ιερισσού».

Κύριε Υπουργέ,

Έπειτα από την με ημερομηνία 25/05/2020 ΑΝΑΦΟΡΑ μου για το Περιφερειακό
Πολυδύναμο Αγροτικό Ιατρείο Ιερισσού στο Υπουργείο Υγείας, επανέρχομαι στο εν λόγω
ζήτημα, με αίτημα την ανάγκη για άμεση στελέχωσή του.

Η τοπική Κοινότητα Ιερισσού καθώς και πολίτες της ευρύτερης περιοχής επισημαίνουν, ότι
το εν λόγω ιατρείο στερείται παντελώς ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να παρέχει
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη αλλά και να επέμβει άμεσα σε περιπτώσεις αιφνίδιων
περιστατικών.

Μάλιστα, καλύπτει τις ανάγκες περίθαλψης όχι μόνο των κατοίκων μιας αρκετά μεγάλης
περιφέρειας που περιλαμβάνει έξι χωριά, (Ιερισσός, Ν. Ρόδα, Ουρανούπολη, Αμμουλιανή,
Γομάτι και Στρατώνι) αλλά και των πολυάριθμων τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
και λόγω της γειτνίασής της με το Άγιο Όρος.

Επειδή το ζήτημα αυτό αφορά την πρωταρχική ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη
ασθενών μιας ευρείας περιοχής με αναπτυγμένο τουρισμό.

Επειδή εκτός από τη σχετική Αναφορά που έχω καταθέσει, σύμφωνα με την τοπική
κοινωνία έχουν γίνει επανειλημμένα παρεμβάσεις από τις Δημοτικές Αρχές και από
Τοπικούς Φορείς για το καίριο αυτό ζήτημα σε πολλές αρμόδιες υπηρεσίες.

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί :

-Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας, προκείμενου να στελεχωθεί
άμεσα το Περιφερειακό Πολυδύναμο Αγροτικό Ιατρείο Ιερισσού;
Ο ερωτών Βουλευτής Χαλκιδικής

Πάνας Απόστολος