Η Όλγα και η Γεωργία Βατάλη κατέγραψαν τον χάρτη απινιδωτών που μπορεί να σώσει αρκετές ζωές, καθώς οι πολίτες μπορούν να είναι ενήμεροι για το μέρος που βρίσκονται αυτοί.

2 πρωτοπόρες εθελόντριες
4 χρόνια καταγραφής
470 λειτουργικοί απινιδωτές
1 πανελλήνιος χάρτης πρόσβασης σε δημόσιους απινιδωτές
1 πλατφόρμα με δωρεάν φιλοξενία

Εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Draxis υπάρχουν καταγεγραμμένοι όλοι οι απινιδωτές πανελλαδικά, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καταχωρηθεί ενημερώνοντας τη σελίδα ”KIDS SAVE LIVES – Τα παιδιά σώζουν ζωές” γίνεται άμεσα.

Μάλιστα, στην παραπάνω καταγραφή αλλά και στην πλατφόρμα φαίνονται οι δημόσιοι χώροι της Χαλκιδικής που βρίσκονται οι απινιδωτές.