Διάφορες εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στο Παλαιόκαστρο με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου. Συγκεκριμένα, καθαρίστηκαν δρόμοι και άλλα μέρη του χωριού από χόρτα και διάφορα κλαδιά.