Ο ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μακρογιάννης Τιμολέων διευκρινίζει ότι η Κωμόπολη «Κασσάνδρα» του Δήμου Κασσάνδρας μετονομάζεται «Κασσάνδρεια» και ο Δήμος Κασσάνδρας σε «Δήμος Κασσανδρείας».

Ιστορική διαδρομή
1. Στο ΦΕΚ 287/10-10-1955, τεύχος πρώτο,σελ.2405 γράφεται:
Ο συνοικισμός «Βάλτα» της Κοινότητος Βάλτας μετονομάζεται «Κασσάνδρα» η δε ομώνυμος Κοινότης «Κοινότης Κασσάνδρας».

2. Στο ΦΕΚ 185/30-10-1964, τεύχος πρώτο, σελ. 919 γράφεται:
Η Κοινότης Κασσάνδρας εν τη Επαρχία και τω Νομώ Χαλκιδικής αναγνωρίζεται
εις Δήμο με έδρα την ομώνυμον κωμόπολιν και περιφέρειαν την της τέως Κοινότητος.

3. Στο ΦΕΚ 26/17-2-1965, τεύχος πρώτο, σελ. 122 γράφεται :
Η Κωμόπολης «Κασσάνδρα» του Δήμου Κασσάνδρας μετονομάζεται «Κασσάνδρεια» και ο Δήμος Κασσάνδρας σε «Δήμος Κασσανδρείας».

Μόνο στη γενική πτώση μπορούμε λοιπόν να λέμε ή να γράφουμε «της Κασανδρείας».
π.χ. «της Μητροπόλεως Κασσανδρείας» (καθαρεύουσα) σωστό. Είναι όμως σωστό και το «της Μητρόπολης Κασσάνδρειας» (δημοτική).

Συνεπώς πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, οι αρμόδιοι φορείς –Δημοτική Κοινότητα, Δήμος- να διορθώσουν, στις πινακίδες οδικής σήμανσης, τον τονισμό της λέξης από
Κασσανδρεία σε Κασσάνδρεια.