Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας σας επισημαίνει ότι αποστάλθηκαν email – ειδοποίησης από μέρους του Δικαιούχου της Δράσης « Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» προς ορισμένες αιτούσες που αφορά την εκκρεμότητα «συναίνεσης ετέρου μέλους» (συζύγου/συντρόφου) σε περίπτωση που είναι έγγαμες ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Είναι σημαντικό όσες αιτούσες υπέβαλαν μόνες τους τις αιτήσεις για συμμετοχή στη Δράση να ελέγξουν τα email που δήλωσαν στην αίτηση για κάποια ειδοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον είχαν παραλείψει κατά την υποβολή της αίτησής τους τη συναίνεση του συζύγου/συντρόφου τους, να μπουν άμεσα στο site της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr στο υπο-μενού «ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» ώστε να συναινέσει και το έτερο μέλος καθώς η παράλειψη του προαναφερθέντος καθιστά λόγο απόρριψης της αίτησή τους. Η καταληκτική ημερομηνία για την συναίνεση είναι 12/08/2020, ώρα 23.59 μ.μ.