Από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανακοινώνεται ότι θα γίνει διακοπή νερού από τώρα και για δύο ώρες σε όλη τη Ν. Ποτίδαια.