Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής απέστειλε προτάσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού.
Αναλυτικά:
”Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας με θέμα «Οι συνέπειες της πανδημίας στις επιχειρήσεις της
Χαλκιδικής» που εκπόνησε για το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτος για λογαριασμό του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής, η εταιρία ερευνών INTERVIEW σε δείγμα από επιχειρήσεις του νομού μας, και την
παρουσίαση της έρευνας στα ΜΜΕ και στους τοπικούς φορείς, τα αποτελέσματά της δίνουν νέα
διάσταση στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στο Χαλκιδικής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας,
συζητήθηκαν σε ιδιαίτερη συνάντηση της διοίκησης του Επιμελητηρίου με τους εκπροσώπους των
Συλλόγων και Σωματείων του νομού μας, και αποτέλεσαν τον καθοριστικό πυλώνα για την υποβολή
προτάσεων από τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς του νομού μας, προς την κεντρική
διοίκηση, για τη λήψη μέτρων που κρίνονται απαραίτητα για την επιβίωση της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
Έτσι , ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της έρευνάς μας, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να
επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας μεταφέρουμε τόσο τις σκέψεις μας, όσο και τις προτάσεις μας, οι
οποίες στοχεύουν στη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, εξαιτίας της
εμφάνισης της πανδημίας COVID – 19, ώστε να παραμείνει όρθια η κοινωνία μας και να ενισχυθεί
ουσιαστικά η πραγματική οικονομία της χώρας μας.
Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Πολιτεία για την προστασία των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο,
έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διάστημα. Το φθινόπωρο που μας έρχεται θα είναι το δυσκολότερο
των τελευταίων δεκαετιών και η λήψη πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων που πλήττονται, αποτελεί αναγκαιότητα.
Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία προέρχεται από μια δεκαετή περιπέτεια κρίσης , όπου
επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν είχαν προλάβει να συνέλθουν και να ανασυνταχθούν και καλούνται
σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα ακόμα κύμα ύφεσης, πιο σκληρό από το προηγούμενο.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται ένας μακρόπνοος σχεδιασμός και όχι
αποσπασματικά μέτρα για να μπορέσει η χώρα μας να ανακάμψει και να ενισχύσει τις αντοχές της
απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Κάτω από αυτό το πρίσμα των εξελίξεων, οι ενέργειες που χρειάζονται
από μέρος της καθώς και οι στόχοι προτεραιότητάς της, θα πρέπει να κινούνται προς δύο άξονες, προς
τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και προς ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα:
 Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο , υγιέστερο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται κυρίως
στην παραγωγή περισσότερων διεθνώς εμπορεύσιμων, ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή
προστιθέμενη αξία, καθώς και στην υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η
μεταποίηση , η πράσινη ενέργεια, ο αγροδιατροφικός τομέα και να μην στηρίζεται η οικονομία
της στον κλάδο των υπηρεσιών. Οι πόροι που εξασφάλισε η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη ευκαιρία της για να προχωρήσει ταχύτερα τον
παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.
 Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων για την παροχή ευνοϊκών δανείων, χωρίς
περιορισμούς και αποκλεισμούς, με διατήρηση αλλά και επέκταση του μέτρου της επιστρεπτέας
προκαταβολής, καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η παροχή της μη
επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι έξω από το τραπεζικό σύστημα και είναι εγκεκριμένη
διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε .
 Στήριξη της απασχόλησης με επιδότηση της εργασίας. Επιδότηση του μισθολογικού ή του μη
μισθολογικού κόστους , καθώς και μετατροπή της επιδότησης ανεργίας σε αυξημένη επιδότηση
της επαγγελματικής κατάρτισης, σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία.
 Άμεση μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Επιβαρύνσεις όπως η εισφορά
αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου, ο ΕΝΦΙΑ αλλά και οι υψηλοί
φορολογικοί συντελεστές επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Η προοπτική, τόσο της
μείωσης κατά 50% στις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές για έναν χρόνο ακόμη σε όλους
τους επαγγελματικούς κλάδους ανεξαρτήτως αν έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι ή μη, όσο και
της κατάργησης ή μείωσης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε συνδυασμό με τη μείωση
των συντελεστών εισοδήματος, θα ελαφρύνει σημαντικά το οικονομικό βάρος των
επιχειρήσεων.
 Παράταση και μεταφορά καταβολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τον
μετέπειτα χρόνο . Πρόβλεψη για έναρξη νέας ρύθμιση 100 άτοκων δόσεων για τις οφειλές που
προέκυψαν από τον 2ο του 2020, με πρόβλεψη για ανεκτικότητα μη καταβολής έως 3 δόσεις ώστε να μη χαθεί η ρύθμιση και έναρξη πληρωμής των δόσεων από τον 8ο του 2021. Ιδιαίτερα
για τις υφιστάμενες ενήμερες ρυθμίσεις να προβλεφθεί αναδιάρθρωσή τους μέσω αύξησης των
δόσεων (έως 100 δόσεις).
 Μείωση και ταυτόχρονη επιδότηση του ενοικίου επιχειρηματικών χώρων έως και τον 5ο
του 2021. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα Δημοσίου και ΝΠΔΔ μείωση του
ενοικίου 40% έως το προαναφερόμενο διάστημα.
 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των τραπεζών και η συμβολή τους στη βελτίωση του
«επιχειρείν» και βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. Οι τράπεζες και πριν από την
πανδημία σε ουδεμία περίπτωση δεν στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων και δεν υπήρξαν
σύμμαχοι της υγιής επιχειρηματικότητας.
Προτείνουμε:
– (α) το πάγωμα των δόσεων και των προσαυξήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια, επιδότηση
των στεγαστικών δανείων των επιχειρηματιών και των υπαλλήλων σε καταστήματα και επιχειρήσεις
σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης του εισοδήματός τους, όπως προκύπτει από τα φορολογικά
στοιχεία τους , με τη μορφή επιχορήγησης των τόκων των υφιστάμενων δανείων για περίοδο 12
μηνών,
– (β) αναδιάρθρωση των δανείων που ήταν ενήμερα έως 31.12.2019 με επιμήκυνση της
διάρκειας αποπληρωμής τους,
-(γ) προστασία των δανειοληπτών που έχουν δάνεια με υποθήκες,
-(δ) μέριμνα για ρύθμιση των κόκκινων δανείων και αναβολή όλων των κατασχέσεων έως
τον 8ο
2021.
 Στήριξη των κρίσιμων τομέων της ελληνική οικονομίας όπως εστίαση και τουρισμός που έχουν
πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στο χώρο της εστίασης και άμεση
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους , εφόσον τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα. Για τον τουρισμό μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% με ισχύ από 01/01/2021
καθώς και κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης για όλα τα τουριστικά καταλύματα. Επίσης
παράταση της καταβολής των πάγιων οφειλών τους προς Δήμους , όπως δημοτικά τέλη, τέλος
παρεπιδημούντων, τέλη χώρων εκμετάλλευσης Λιμενικών Ταμείων μέχρι το 5ο του 2021.
 Αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων – μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Ανάκαμψης – με
έμφαση στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στην ανάπτυξη κατάλληλα χρηματοδοτικών εργαλείων για αυτές , όπως οι μικροπιστώσεις και η μη επιστρεπτέα προκαταβολή εκτός του τραπεζικού συστήματος.
 Στήριξη των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους , ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις
της νέας ψηφιακής εποχής.
 Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κεντρικής διοίκησης,
όπως βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,
επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας,
αναβάθμιση του συστήματος υγείας, αναβάθμιση της εκπαίδευσης και όλων των βαθμίδων
τους. Όλα τα προαναφερόμενα θα αποτελέσουν τα κίνητρα για την προσέλκυση νέων
επενδύσεων που θα προσέφεραν νέες θέσεις εργασίας και θα στήριζαν την επιχειρηματικότητα.
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το κράτος έχει δείξει γρήγορα αντανακλαστικά στην προσπάθειά
του για αποτροπή του κινδύνου της διασποράς της πανδημίας με τα μέτρα που έχει λάβει κατά την
έναρξή της τα οποία κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Τα
ίδια γρήγορα αντανακλαστικά χρειάζεται να επιδείξει και για το σχεδιασμό της επόμενης μετά την
πανδημία μέρα . Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι όπως ακριβώς προέχει αυτήν την στιγμή η
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, άλλο τόσο προέχει η ενίσχυση και η στήριξη της πραγματικής
οικονομίας.
Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός πρέπει να ξεκινήσει άμεσα , με γενναίες αποφάσεις ,
με προτάσεις – τομές, ώστε να οδηγηθούμε στο δρόμο της επανεκκίνησης με όσο το δυνατόν λιγότερες
απώλειες και να ξεκινήσει ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας”.