Η κοινότητα Σάρτης  ενημερώνει όσους θέλουν να τοποθετήσουν φρεάτια ομβρίων υδάτων στους δρόμους μπροστά από τα σπίτια τους (με δικά τους έξοδα), στην περιοχή νέος οικισμός από σχολείο μέχρι και το γήπεδο, παρακαλούντε να κάνουν αίτηση στην κοινότητα έως Τρίτη 10/11 για την έγκριση, διότι μέσα στο μήνα θα γίνει καινούργια τοποθέτηση πίσας και μετά δεν θα δοθεί άδεια για οποιοδήποτε σπάσιμο του δρόμου.