Ο δήμος Κασσάνδρας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έναν αγώνα δρόμο για να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τα Λουτρά Αγίας Παρασκευής που φιλοξενούνται σε μια έκταση με πλούσιο φυσικό κάλλος και αναμφισβήτητη τουριστική δυναμική. Χρειάστηκε να γίνουν όλες οι σχετικές αναλύσεις των νερών στις ιαματικές πηγές, να εξακριβωθεί η ιδιότητα του λουτροθεραπευτηρίου και να δοθεί το σήμα που πιστοποιεί τα λουτρά ως ιαματικά.

Στον ίδιο αγώνα δρόμου επιδόθηκαν και άλλοι δήμοι στη χώρα όταν ζητήθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των λουτροπόλεων, το ειδικό σήμα από τον ΕΟΤ. Για την έκδοσή του ωστόσο απαιτούνταν πολλά δικαιολογητικά και σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κανείς από τους δημάρχους δεν προέβλεπε την εξέλιξη με τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας με μέτοχο το Υπουργείο Τουρισμού κατά 80% και την ΚΕΔΕ με το υπόλοιπο ποσοστό.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ Ηρακλής Λειβαδιώτης χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, μια τέτοια εξέλιξη, τουλάχιστον για δήμους όπως η Κασσάνδρα που έχει επενδύσει στα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα σημειώνει το γεγονός ότι «όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους επιεικέστερους όρους – μη υποστηρικτική».