Μετά τη νέα επενδυτική συμφωνία που εξασφάλισε τη βιωσιμότητα της επένδυσης, από τον προηγούμενο Δεκέμβριο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή 3 μεταλλικών κτιρίων συνολικού εμβαδού 7.000τμ, που θα στεγάσουν και θα προστατεύουν το σύνθετο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος για χρόνια παραμένει εκτεθειμένος, καθώς το μεταλλείο βρισκόταν σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης.

Οι εργασίες εκτελούνται με ίδιους πόρους της εταιρείας, εν αναμονή της εξασφάλισης χρηματοδότησης συνολικά για το έργο, που θα σημάνει και την οριστική επανεκκίνηση της κατασκευής του συνόλου της εμβληματικής αυτής επένδυσης, η οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, που σταδιακά θα ανέλθουν στις 3.000 στο σύνολό τους.

Βρεθήκαμε στο χώρο του εργοταξίου και διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι την κατασκευαστική πρόοδο, η οποία εμφανώς αποτυπώνεται στο φακό του Xalkidikipolitiki, ενώ συνομιλήσαμε και με την κ. Δέσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικό Μεταλλείων Μεταλλουργό, Υπ/νη Εργοταξίου και Ασφάλειας, που αναφέρθηκε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα συνεργεία σε αυτή τη φάση κατασκευής,  αλλά και για την επόμενη μέρα μιας επένδυσης που έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα ως μία από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού παγκοσμίως, αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αναλυτικά η συνέντευξη

Ποιο είναι το τεχνικό αντικείμενο των προκαταρκτικών εργασιών του έργου που βρίσκονται σε εξέλιξη;

Η νέα επενδυτική συμφωνία εξασφάλισε τη βιωσιμότητα της επένδυσης και κατέστησε το project Σκουριών ελκυστικό σε επενδυτές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με ίδια κεφάλαια κάποιες εργασίες ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών, οι οποίες προστατεύουν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου εμπλουτισμού, που έχει ήδη εγκατασταθεί.

Συγκεκριμένα οι συγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνουν την ανέγερση των μεταλλικών στοιχείων που είχαμε ήδη προμηθευτεί, την αγορά και τοποθέτηση των πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης των κτηρίων των κωνικών θραυστήρων, του μύλου ημι-αυτογενούς λειοτρίβησης και σφαιρόμυλου και της Κύριας Μονάδας Παραγωγής, που συμπεριλαμβάνει τις δεξαμενές επίπλευσης.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά την ανέγερση των μεταλλικών κατασκευών – τροποποιήσεις σε υπάρχουσες μεταλλικές  κατασκευές και προμήθεια νέων μεταλλικών στοιχείων. Το συνολικό βάρος των μεταλλικών κατασκευών ανέρχεται σε 2.850 τόνους και με  μέγιστο ύψος  κτιρίων 32 μ. περίπου όσο το ύψος μιας 11όροφης οικοδομής.

Η δεύτερη φάση αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ οροφής-τοιχωμάτων των κτιρίων με συνολικό εμβαδόν δόμησης πάνω από 7000 τετραγωνικά μέτρα (7.216 τμ.)

Οι εργασίες αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρείας στην επένδυση και τη βεβαιότητά της για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξασφάλισης χρηματοδότησης.​​​​​​​

Πότε ξεκίνησαν οι εργασίες;

Οι εργασίες ξεκίνησαν Δεκέμβριο του 2021, κάτι που αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην περιοχή αυτήν την περίοδο.

Από την έναρξη των εργασιών μέχρι και σήμερα σε τι ποσοστό προόδου εκτέλεσης των εργασιών βρισκόμαστε;

 • Στο κτήριο κωνικών θραυστήρων έχει ολοκληρωθεί η μεταλλική ανέγερση, έχει εγκατασταθεί η γερανογέφυρα και ολοκληρώνεται άμεσα η τοποθέτηση των πάνελ οροφής και των πλευρικών.
 • Στα κτήρια των μύλων και της κύριας μονάδας παραγωγής προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης των μεταλλικών κατασκευών ενώ παραλαμβάνονται τα θερμομονωτικά πάνελ. Σε αυτά τα κτήρια η πρόοδος ανέγερσης των μεταλλικών στοιχείων ανέρχεται στο 60%.

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου;

Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση αυτών των προκαταρκτικών εργασιών περιλαμβάνουν:

 • Ολοκλήρωση της επένδυσης του κτηρίου των κωνικών θραυστήρων
 • Ολοκλήρωση ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής στα κτήρια Λειοτρίβησης και Κύριας Παραγωγής.
 • Τοποθέτηση 3 γερανογεφυρών σε αυτά τα κτήρια
 • Ολοκλήρωση των παραδόσεων των θερμομονωτικών πάνελ
 • Τοποθέτηση των πάνελ οροφής και τοιχωμάτων στα κτήρια Λειοτρίβησης και Κύριας Παραγωγής.

 

Ποιος είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου;

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.

​​​​​Ποιες οι προκλήσεις που προέκυψαν και η αντιμετώπισή τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτυχία;

Η αρχική πρόκληση ήταν ότι πριν την έναρξη των εργασιών το εργοτάξιο των Σκουριών βρισκόταν σε κατάσταση αδράνειας και συντήρησης. Με το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό καταφέραμε να οργανώσουμε και να διατηρήσουμε το εργοτάξιο σε καλή κατάσταση, ώστε οι εργασίες  να ξεκινήσουν με απόλυτη ασφάλεια.

Οι προκλήσεις είναι καθημερινές κατά την κατασκευή του έργου, όπως η οργάνωση του εργοταξίου, η επίλυση τεχνικών προβλημάτων άμεσα ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, ο συντονισμός και η επικοινωνία με τους εργολάβους που ανέλαβαν το κατασκευαστικό κομμάτι κ.α.  ​​​​​​​

Μια επίσης σημαντική πρόσκληση ήταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι τον Μάρτιο, όπου είχαμε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ημερών με χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες.

Την επίβλεψη του έργου ανέλαβε η τεχνική ομάδα της Ελληνικός Χρυσός σε συνεργασία με την εταιρεία «Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Α.Ε.», η οποία διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία και έχει πάρει μέρος στη μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου. Από πλευράς μας, παρέχουμε στους εργολάβους όλες τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να στεφθεί το έργο με απόλυτη επιτυχία και σε απόλυτη συμμόρφωση με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και εντός του αρχικού χρονικού προγραμματισμού.

 

Τι είδους προκλήσεις Υγείας & Ασφάλειας, κληθήκατε να αντιμετωπίσετε; 

Το έργο υλοποιείται με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001:2018, ISO 39001:2012, της Ελληνικής νομοθεσίας, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) και των διαδικασιών της Εταιρείας, που αφορούν στο προσωπικό και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των εργολάβων.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών σε μεγάλο ύψος με χρήση αυτοκινούμενων  γερανών και ανυψωτικών  μηχανημάτων με καλάθι, για χρήση τους από το εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνεπώς, εκπονείται μία σειρά επιβεβλημένων ενεργειών όπως γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών, έκδοση δελτίων καταλληλότητας εγαζομένων για την εκτέλεση αυτών των εργασιών από τον ιατρό εργασίας, εισαγωγικές και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις πάνω στο αντικείμενο της εργασίας με χρήση ΜΑΠ για εργασία σε ύψος, για θερμές εργασίες, για ανύψωση και πρόσδεση φορτίων, εγκεκριμένο σχέδιο κρίσιμων ανυψώσεων, άδειες εργασίας σύμφωνα πάντα με τους Χρυσούς Κανόνες και τις Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας της εταιρείας.

Σε καθημερινή βάση γίνονται:

 • έλεγχοι και επιθεωρήσεις ασφάλειας • εναρκτήριες συναντήσεις ενημέρωσης
 • αναγνώριση των πιθανών κινδύνων κατά την εκτέλεση της εργασίας
 • αναλύσεις κινδύνων και ασφαλή στάδια εκτέλεσης επί μέρους εργασιών
 • Καθημερινός έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού (γερανοί, ανυψωτικά μηχανήματα)
 • Έκδοση άδειας εργασίας σε ύψος, θερμές εργασίες

 

Ο σχεδιασμός του Μεταλλείου

Ο σχεδιασμός του μεταλλείου, όπως αποτυπώθηκε στο νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος και μειώνει το συνολικό αποτύπωμα του έργου μέσα από επενδύσεις και καινοτόμο σχεδιασμό που περιλαμβάνει:

 • Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου με την εφαρμογή της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, της πλέον σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου στον μεταλλευτικό κλάδο για τη διαχείριση και αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων, που μειώνει τους αρχικά προβλεπόμενους χώρους απόθεσης από δύο σε έναν.
 • Ανακύκλωση των μεταλλευτικών καταλοίπων και επαναχρησιμοποίησή τους για την πλήρωση του ορύγματος και των στοών με σύγχρονες μεθόδους, βασισμένες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 • Αποκατάσταση του τοπίου ταυτόχρονα με την εξόρυξη για ταχύτερη επαναφορά του τοπίου στη φυσική του κατάσταση ώστε κατά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής περιόδου να παραδοθεί ο χώρος προς χρήση από την τοπική κοινωνία.
 • Νέο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων μια επένδυση ύψους περί τα 130 εκατ. ευρώ –  που εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία και αποδοτική αξιοποίηση των υδάτων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα νερά της περιοχής με προτεραιότητα στην απρόσκοπτη υδροδότηση των γύρω περιοχών.