Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα αξιολόγησης «Shanghai Rankings», η σχολή πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου είναι δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη και 7η παγκοσμίως.
Μεταξύ των πρώτων 30 πανεπιστημίων στην Ευρώπη και των πρώτων 150 παγκοσμίως στον τομέα των Σχολών Μηχανικών -Engineering/Technology- κατατάχθηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με την συγκεκριμένη  και αναγνωρισμένη παγκόσμια λίστα  αξιολόγησης.
Στις κατατάξεις των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων το ΕΜΠ κατατάσσεται στη 7η θέση παγκοσμίως και στην 2η στη Ευρώπη στο πεδίο Πολιτικών Μηχανικών -Civil Engineering (το μοναδικό ίδρυμα μέχρι σήμερα με Σχολή που κατατάσσεται σε αξιολόγηση στις πρώτες 10 παγκοσμίως).
Στο πεδίο των Ναυπηγών Μηχανικών-Marine and Ocean Engineering κατατάσσεται στην 46η θέση παγκοσμίως, ενώ κατατάσσεται στις θέσεις 101-150 στα αντικείμενα της Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ΕΜΠ κατέχει την 39η θέση παγκοσμίως και την 7η στη Ευρώπη στο πεδίο των Συγκοινωνιακών ενώ κατατάσσεται στις θέσεις 101-150 παγκοσμίως στους υδατικούς πόρους.